Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Εξουδετέρωση μείγματος ασθενούς οξέος - ισχυρού οξέος (όλες οι περιπτώσεις)

Παρακάτω παρουσιάζονται 3 ασκήσεις με εξουδετέρωση ενός μείγματος που περιέχει ένα ισχυρό οξύ και ένα ασθενές οξύ, με ισχυρή βάση.

1η Άσκηση:
Στο μείγμα προστίθεται γνωστή ποσότητα ισχυρής βάσης και ζητείται το pH του διαλύματος που προκύπτει (3 περιπτώσεις).
Ολόκληρο το αρχείο και η λύση της άσκησης είναι εδώ.

2η Άσκηση:
Στο μείγμα προστίθεται ποσότητα ισχυρής βάσης και πρέπει να γίνει διερεύνηση. Είναι μια περίπτωση σχετικά δύσκολη, μεγάλη σε έκταση και χρονοβόρα γιατί πρέπει να γίνει διπλή διερεύνηση (μία για την πλήρη εξουδετέρωση του ισχυρού οξέος και μία για την πλήρη εξουδετέρωση και των δύο οξέων).Ολόκληρο το αρχείο και η λύση της άσκησης είναι εδώ.

3η Άσκηση:
Είναι μια παραλλαγή της 2ης άσκησης. Ζητείται η ποσότητα της ισχυρής βάσης που πρέπει να προστεθεί στο μείγμα για να προκύψει ρυθμιστικό διάλυμα. Έτσι μπορεί η διερεύνηση να γίνει θεωρητικά και αποφύγουμε αρκετούς υπολογισμούς.
Ολόκληρο το αρχείο και η λύση της άσκησης είναι εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου