Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Υδατικά διαλύματα αλάτων

Στην παρούσα ανάρτηση παρουσιάζονται 3 θεωρητικές ασκήσεις πάνω στην διάσταση των αλάτων.

1η Άσκηση:   (απλές περιπτώσεις)

Η λύση της παραπάνω άσκησης είναι εδώ.


2η Άσκηση:
Τα άλατα που περιέχουν το ιόν HSO4- δίνουν διαλύματα που είναι όξινα γιατί το ιόν HSO4- συμπεριφέρεται μόνο ως οξύ κατά Brönsted-Lowry. Το HSO4- δεν συμπεριφέρεται ως βάση σε υδατικό διάλυμα γιατί το συζυγές οξύ Η2SO4 είναι ισχυρό οξύ.

Η λύση της παραπάνω άσκησης είναι εδώ.


3η Άσκηση:
Τα διαλύματα των αλάτων που περιέχουν ιόντα που είναι αμφιπρωτικές ουσίες (π.χ. HCO3-) μπορεί να είναι όξινα, βασικά ή ουδέτερα:
Αν Κa(ιόντος) > Κb(ιόντος) τότε το διάλυμα είναι όξινο.
Αν Κa(ιόντος) < Κb(ιόντος) τότε το διάλυμα είναι βασικό.
Αν Κa(ιόντος) = Κb(ιόντος) τότε το διάλυμα είναι ουδέτερο.
Η λύση της παραπάνω άσκησης είναι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου