Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2ο Επαναληπτικό διαγώνισμα

Το διαγώνισμα αυτό είναι πάνω στην ύλη του 2ου κεφαλαίου καθώς και στην ενότητα "Δομή ατόμου" του 1ου κεφαλαίου. Είναι ένα διαγώνισμα μεγάλο σε έκταση, αλλά καλύπτει σχεδόν όλα τα σημεία που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής στην παραπάνω ύλη. 

Ενδεικτικά... 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
14-12-2014

      Α6.  Για πέντε στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, E και Z δίνονται οι εξής πληροφορίες:
§   Η εξωτερική στιβάδα του Α είναι η Μ.
§   Το Β έχει συμπληρωμένη την εξωτερική του στιβάδα.
§   Το Γ έχει τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική του στιβάδα με το οξυγόνο (Ζ=8).
§   Τα ηλεκτρόνια του Δ έχουν όλα περίπου την ίδια ενέργεια.
§   Στο Ε υπολείπονται 3 ηλεκτρόνια για να συμπληρωθεί η εξωτερική στιβάδα.
Το Ζ είναι αλογόνο
Με βάση τις πληροφορίες αυτές να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.
ΣτοιχείοΔ


Ατομικός αριθμός
18
9
17

16
15
      (6 μονάδες)
.............................................................................................................................................................

      Β3.  Το χημικό στοιχείο Α κάνει με το 8Ο ιοντική ένωση με χημικό τύπο ΑΟ. Ο ατομικός αριθμός του χημικού στοιχείου Α μπορεί να είναι:        
α. 12                              β. 14                               γ.16
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.                                                               
(2 μονάδες)
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                      
      (3 μονάδες)
........................................................................................................................................

      Γ3.  Να ονομάσετε τις παρακάτω χημικές ενώσεις:
α. Η2SO4              β. Ca(OH)2           γ. K2O                   δ. N2O5            ε. Νa2CO3
στ. SO3                 ζ. CuS                  η. HClO4              θ. HBrO2         ι. HCN       
(10 μονάδες)
.................................................................................................................................................

     Δ3.  Δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες για τα χημικά στοιχεία Α, Β, Γ και Δ:
§   Το Α είναι το στοιχείο με τον μικρότερο ατομικό αριθμό.
§   Το Β ανήκει στα αλογόνα και βρίσκεται στην 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.
§   Το Γ βρίσκεται στην 17η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα και έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα.
§   Το στοιχείο Δ είναι το πιο ηλεκτροθετικό στοιχείο της 3ης περιόδου.


α. Να βρείτε τους ατομικούς αριθμούς των χημικών στοιχείων Α, Β, Γ και Δ.
(4 μονάδες)
β. Να κατατάξετε τα χημικά στοιχεία Β, Γ και Δ κατά αύξουσα ατομική ακτίνα.
(4 μονάδες)
γ. Να γράψετε τον ηλεκτρονιακό τύπο Lewis και τον χημικό τύπο των ενώσεων που σχηματίζονται ανάμεσα στα στοιχεία:
i) Α και Β                                          ii) Γ και Δ          
                                                                                                                                                               (4 μονάδες)                                                                            


 Ολόκληρο το διαγώνισμα βρίσκεται εδώ.

Οι απαντήσεις του διαγωνίσματος βρίσκονται εδώ.
                                          


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου