Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ - 1ο Επαναληπτικό διαγώνισμα

Ένα επαναληπτικό διαγώνισμα πάνω στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων και τη διαλυτότητα για τους μαθητές της Α΄ Λυκείου.


1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα
(Περιεκτικότητες Διαλυμάτων - Διαλυτότητα)

ΘΕΜΑ Α
Για τις ερωτήσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.1. Η περιεκτικότητα ενός διαλύματος εκφράζει:
α. την ποσότητα του διαλύματος,
β. την ποσότητα του διαλύτη,
γ. την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας,
δ. την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας που περιέχεται σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος.                                                                                        
(5 μονάδες)
A.2. Ένα υδατικό διάλυμα KCl έχει περιεκτικότητα 20% w/w. Αυτό σημαίνει ότι:
α. το διάλυμα έχει μάζα 100 g,
β. σε 100 g νερού είναι διαλυμένα 20 g KCl,
γ. ανά 100 g διαλύματος περιέχονται 20 g KCl,
δ. σε 80 g νερού μπορούν να διαλυθούν το πολύ 20 g KCl.                 
 (5 μονάδες)
Α.3. Υδατικό διάλυμα ΝaCl 10 % w/v αραιώνεται με προσθήκη νερού. Το διάλυμα που προκύπτει μπορεί να έχει περιεκτικότητα:
α. 6 % w/v
β. 10 % w/v
γ. 15 % w/v
δ. 20 % w/v                                                                                                                                                
(5 μονάδες)
A.4. Ποιος από τους επόμενους παράγοντες δεν επηρεάζει τη διαλυτότητα μιας ουσίας;
α. Η φύση του διαλύτη.
β. Η θερμοκρασία.
γ. Η ποσότητα του διαλύτη.
δ. Η φύση της διαλυμένης ουσίας.                                                      
   (5 μονάδες)
Α.5. To κορεσμένο υδατικό διάλυμα μιας ουσίας:
α. έχει μεγάλη περιεκτικότητα,
β. μπορεί να διαλύσει και άλλη ποσότητα ουσίας,
γ. μετατρέπεται σε ακόρεστο διάλυμα με ψύξη,
δ. περιέχει τη μέγιστη ποσότητα διαλυμένης ουσίας σε ορισμένες συνθήκες.
(5 μονάδες)


ΘΕΜΑ Β
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες:
α.   Διάλυμα χαρακτηρίζεται κάθε ομογενές μείγμα.
β. Υδατικό διάλυμα ζάχαρης περιεκτικότητας 5% w/w περιέχει μικρότερη ποσότητα ζάχαρης από υδατικό διάλυμα ζάχαρης περιεκτικότητας 8% w/w.
γ.  Κατά την ανάμειξη διαλύματος NaBr 2% w/v με διάλυμα ΝaBr 3% w/v προκύπτει διάλυμα NaBr 5 % w/v.
δ.   Η διαλυτότητα εκφράζει τη μέγιστη ποσότητα διαλυμένης ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη σε ορισμένες συνθήκες.
ε.  Το CO2(g)  διαλύεται περισσότερο στο ζεστό νερό απ’ ότι στο κρύο νερό.
       (25 μονάδες)
ΘΕΜΑ Γ
50 g NaCl διαλύονται πλήρως σε 200 g νερού, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ1 που έχει πυκνότητα 1,2 g/mL, στους θ1οC.

Γ.1. Ποια είναι η % w/w και η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ1;
(20 μονάδες)
Γ.2. Πόσα g H2O πρέπει να προστεθούν στο διάλυμα Δ1 για να προκύψει διάλυμα Δ2  με περιεκτικότητα 5% w/w;
(10 μονάδες)
Γ.3. Πόσα g στερεού NaCl πρέπει να διαλύσουμε στο διάλυμα Δ1, ώστε να προκύψει κορεσμένο διάλυμα Δ3 στους θ1οC;
(15 μονάδες)
Γ.4. Μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία του διαλύματος Δ3 σε θ2 > θ1. Το διάλυμα στη νέα θερμοκρασία θα είναι κορεσμένο ή ακόρεστο;
(5 μονάδες)

Δίνεται ότι η διαλυτότητα του NaCl στο νερό στους θ1οC είναι 35 g NaCl/100 g H2O.

Καλή επιτυχία!


Οι λύσεις του διαγωνίσματος είναι εδώ.

1 σχόλιο: