Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - Διαλυτότητα (1)

To επόμενο διάγραμμα δείχνει τη διαλυτότητα μιας ουσίας Χ στο νερό σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.

α)  Η ουσία Χ είναι στερεή ή αέρια;

β)  Σε 200 g νερού διαλύονται πλήρως 120 g από την ουσία Χ, οπότε προκύπτει διάλυμα Δ.
i)   Σε ποια θερμοκρασία το διάλυμα Δ είναι κορεσμένο;
ii)  To διάλυμα Δ ψύχεται στους 30 °C. Να εξηγήσετε πώς μεταβάλλεται η μάζα του διαλύματος.

γ)  Ποια η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος που προκύπτει στους 30 οC;Η λύση της άσκησης είναι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου