Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - Περιεκτικότητες Διαλυμάτων (1)

Σε 460 g  Η2Ο διαλύονται 40 g  NaCl και προκύπτει διάλυμα Δ που έχει πυκνότητα ρ = 1,25 g/mL.
α) Να βρεθούν:
i) η % w/w περιεκτικότητα του διαλύματος Δ.
ii) η % w/v περιεκτικότητα του διαλύματος Δ.
β) Το διάλυμα Δ χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη:
     - Στο 1ο μέρος προσθέτουμε τριπλάσιο όγκο νερού και προκύπτει διάλυμα Δ1.
     - Στο 2ο  μέρος προσθέτουμε 20 g καθαρού NaCl χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος και προκύπτει διάλυμα Δ2.

Ποια η % w/v των διαλυμάτων Δ1 και Δ2;

γ) Να βρεθεί η % w/v του Δ3 που προκύπτει αν αναμείξουμε το διάλυμα Δ1 και το διάλυμα Δ2.


H λύση της άσκησης είναι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου