Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Επανάληψη στο 1ο Κεφάλαιο (online test)

Με αφορμή το 1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα την επόμενη Κυριακή (25-10-2016) στο φροντιστήριο ΑΛΜΑ μπορείτε να κάνετε μια καλή επανάληψη στην ύλη που έχουμε κάνει μέχρι τώρα και που θα εξεταστείτε στο διαγώνισμα. Ύλη διαγωνίσματος:
Σχολικό Βιβλίο: Από το κεφάλαιο 1, την ενότητα 1.3. (Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα) και την ενότητα 1.5. (Ταξινόμηση της ύλης - Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων – Διαλυτότητα)


Σε αυτή την ανάρτηση μπορείτε να βρείτε online τεστ σε ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος, πολλαπλής επιλογής, ενδεικτικές ασκήσεις, τα θέματα της τράπεζας θεμάτων για το 1ο κεφάλαιο (με λύσεις) καθώς και ένα επαναληπτικό διαγώνισμα. Τα τεστ είναι ταξινομημένα σε υποενότητες για να μπορείτε να τα κάνετε σταδιακά. 

ΚΕΦΑΙΛΑΙΟ 1ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

α. Δομικά σωματίδια της ύλης:

β. Δομή ατόμου – Ατομικός και Μαζικός αριθμός - Ιόντα

γ. Διαλύματα – Περιεκτικότητα Διαλυμάτων

δ. Διαλυτότητα

Ακόμη μπορείτε να δείτε δύο ασκήσεις πάνω στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων εδώ (1) και εδώ (2)  , καθώς και μία άσκηση πάνω στη διαλυτότητα εδώ.

Θέματα από την τράπεζα θεμάτων:
Στο βιβλίο της Χημείας Ά Λυκείου του φροντιστηρίου ΑΛΜΑ, στις σελίδες 103 έως 111 βρίσκονται τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων για το 1ο κεφάλαιο.
Μπορείτε να δείτε το ίδιο αρχείο με λύσεις εδώ

 Τέλος μπορείτε να δείτε ένα επαναληπτικό διαγώνισμα στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων με τις λύσεις εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου