Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Ρύθμιση pH διαλύματος σε ορισμένη τιμή

Σε ορισμένες ασκήσεις αναφέρεται η έκφραση «το pΗ του διαλύματος ρυθμίζεται σε ορισμένη γνωστή τιμή». Η ρύθμιση αυτή γίνεται συνήθως με ρυθμιστικό διάλυμα, αν και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ρύθμιση του pΗ δεν μας ενδιαφέρει κατά τη λύση της άσκησης.

Στις ασκήσεις αυτές, από την τιμή pΗ που δίνεται γνωρίζουμε την ολική συγκέντρωση των ιόντων Η3Ο+ (και ΟΗ-) του διαλύματος. Η τιμή της [Η3Ο+]ολ, του διαλύματος πρέπει να ικανοποιεί όλες τις σταθερές ιοντισμού των ηλεκτρολυτών που περιέχονται στο διάλυμα (Ka, Kb και Kw). 

Προσοχή:
Όταν η ρύθμιση του pH γίνεται σε τιμή μεγαλύτερης της αρχικής τότε πρέπει να ελέγξουμε αν ισχύουν ή όχι οι προσεγγίσεις.

Μία χαρακτηριστική άσκηση με ρύθμιση του pH σε ορισμένη τιμή:
Η λύση της άσκησης είναι εδώ.

Μία πιο δύσκολη άσκηση με ρύθμιση του pH είναι το Θέμα Δ3 της Ο.Ε.Φ.Ε. του έτους 2014:
Η λύση της άσκησης είναι εδώ.

Τέλος, ένα σχετικό θέμα από τον 29ο Π.Μ.Δ.Χ. είναι αυτό:
Σωστή απάντηση είναι η δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου