Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Όλες οι ομόλογες σειρές

Στους πίνακες που ακολουθούν είναι οι κυριότερες ομόλογες σειρές των άκυκλων οργανικών ενώσεων που χρησιμοποιούνται στην Χημεία της Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης, καθώς και τα σημαντικότερα αλκύλια


Οι πίνακες με τις ομόλογες σειρές και τις ονομασίες τους:


Ο πίνακας με τα αλκύλια (μέχρι 4 άτομα άνθρακα) και τις ονομασίες τους:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου