Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΧΗΜΕΙΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ - Επαναληπτικό διαγώνισμα στις Χημικές Αντιδράσεις

3ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα
(Χημικές Αντιδράσεις)

ΘΕΜΑ Α
Για τις ερωτήσεις Α.1 έως και Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α.1. Ποιο από τα επόμενα μέταλλα αντιδρά με το νερό και σχηματίζει το αντίστοιχο υδροξείδιο;
α) Zn
β) Mg
γ) Ca
δ) Al                                                                                                        (5 μονάδες)
A.2. Για να αποθηκεύσουμε ένα διάλυμα FeSΟ4, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δοχείο που είναι κατασκευασμένο από:
α) Al
β) Cu
γ) Zn
δ) Mn.                                                                                                     (5 μονάδες)
Α.3. Σε ποιο από τα επόμενα διαλύματα, αν βυθίσουμε μια σιδερένια ράβδο, δεν παρατηρείται αντίδραση;
α) HCl(aq)
β) CaCl2(aq)
γ) AgNΟ3(aq)
δ) CuSΟ4(aq)                                                                                            (5 μονάδες)
A.4. Σε ποια από τις επόμενες αντιδράσεις ελευθερώνεται αέριο;
α) AgNO3(aq) + BaCl2(aq)  
β) Na2CO3(aq) + HCl(aq)
γ) MgCl2(aq)  + NaOH(aq)
δ) Pb(NO3)2(aq) + KI (aq)                                                                           (5 μονάδες)
Α.5. To CO2 αντιδρά με διάλυμα NaOH επειδή:
α) το CΟ2 είναι αέριο,
β) καταβυθίζεται ίζημα,
γ) τα όξινα οξείδια αντιδρούν με βάσεις,
δ) όλα τα οξείδια αντιδρούν με βάσεις.                                                  (5 μονάδες)ΘΕΜΑ Β
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες:
α) Σε κάθε αντίδραση εξουδετέρωσης παράγεται νερό.
β) Οι αντιδράσεις απλής αντικατάστασης είναι οξειδοαναγωγικές.
γ) Για να εξουδετερώσουμε το ΗCl που περιέχεται στο γαστρικό υγρό χρησιμοποιούμε γάλα μαγνησίας (Mg(OH)2).
δ) Σ' ένα δοχείο κατασκευασμένο από Cu μπορούμε να αποθηκεύσουμε χωρίς να αλλοιωθεί  διάλυμα ZnSΟ4.
ε) Για να πραγματοποιηθεί μια αντίδραση διπλής αντικατάστασης, πρέπει απαραίτητα να παράγεται δυσδιάλυτη ουσία.
στ) Όλα τα μέταλλα αντιδρούν με H2O.
ζ) Ένα υδατικό διάλυμα είναι δυνατόν να περιέχει Η3ΡΟ4 και NaOH.
η) Ο άργυρος, Ag, δεν αντιδρά με το υδροχλωρικό οξύ, HCl(aq).
θ) Το H2SO4 όταν αντιδράσει με το Na2CO3 παράγεται αέριο υδρογόνo.
ι) Ένα διάλυμα CuSO4(aq) δε μπορούμε να το φυλάξουμε σε δοχείο από αλουμίνιο (Al).
(25 μονάδες)

ΘΕΜΑ Γ
Γ.1. Να αντιστοιχίσετε τις χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων της στήλης Α με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και βρίσκεται στη στήλη Β.
ΣΤΗΛΗ Α
i) H2 + C12 → 2HCl
ii) FeS + 2HCl → H2S + FeCl2
iii) 2Αl + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu
iv) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O
v) 3C1+ A12S3 → 2AlCl3 + 3S
vi) (NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O
ΣΤΗΛΗ Β
α) εξουδετέρωση
β) σύνθεση
γ) απλή αντικατάσταση
δ) διπλή αντικατάσταση
(10 μονάδες)

Γ.2. Να γράψετε μία αντίδραση απλής αντικατάστασης, δύο αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης και δύο αντιδράσεις εξουδετέρωσης κατά τις οποίες παράγεται το άλας CaSO4.
(15 μονάδες)

ΘΕΜΑ Δ
Δ.1. Να συμπληρώσετε τις χημικές εξισώσεις των παρακάτω αντιδράσεων εφόσον μπορούν να πραγματοποιηθούν:
α) NaOH + H3PΟ4
β) Zn + AgNO3
γ) Na2SΟ4 + KOH
δ) SO3 + Ca(OH)2
ε) Mg + H2O
στ) K2Ο + N2Ο5
ζ) CaCl2 + (NH4)3PΟ4
η) Αl + H2SΟ4 (αραιό)
θ) Ba(NO3)2 + NaCl
ι) Na2CO3 + HBr
ια) Br2 + KC1
ιβ) Ca + H2O
(18 μονάδες)
Δ.2. Ποιες από τις παραπάνω αντιδράσεις αυτές είναι οξειδοαναγωγικές και ποιες είναι μεταθετικές;                             
(7 μονάδες) 

Καλή επιτυχία!


Ολόκληρο το διαγώνισμα με τις λύσεις είναι εδώ.

1 σχόλιο: