Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Μεταβολή θερμοκρασίας και αλλαγή στην κλίμακα pH

Όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία μεταβάλλεται και η κλίμακα pH. Παρακάτω δίνονται μερικές ασκήσεις όπου η θερμοκρασία δεν είναι 25οC όπως συνηθίζεται. 

Η τιμή της Κw εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία (όπως συμβαίνει με όλες τις σταθερές ισορροπίας). Η αντίδραση αυτοϊοντισμού του Η2Ο είναι ενδόθερμη αντίδραση (ΔΗ > 0), όπως όλες οι αντιδράσεις ιοντισμού. Επομένως με αύξηση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με την αρχή Le Chatelier, η θέση της ισορροπίας μετατοπίζεται προς τα δεξιά, οπότε η τιμή της σταθεράς Κw αυξάνεται.
§  Όταν θ < 25οC είναι Κw < 10-14  (π.χ. Κw = 10-15  και pΚw = 15).
§  Όταν θ = 25οC είναι Κw = 10-14  ( pΚw = 14 )
§  Όταν θ > 25οC είναι Κw > 10-14  (π.χ. Κw = 10-13 και pΚw = 13).

 Ένα ουδέτερο διάλυμα έχει pHpΚw / 2 

Άσκηση 1 (σύμφωνα με το 1ο θέμα)
Ολόκληρο το αρχείο και η λύση της άσκησης 1 βρίσκονται εδώ.


Άσκηση 2 (σύμφωνα με το 2ο θέμα)

Άσκηση 3 (σύμφωνα με το 2ο θέμα)
Ολόκληρο το αρχείο και η λύση των ασκήσεων 2 και 3 βρίσκονται εδώ.

Άσκηση 4 (σύμφωνα με το 4ο θέμα)
Ολόκληρο το αρχείο και η λύση της άσκησης 4 βρίσκονται εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου