Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Επαναληπτικό διαγώνισμα: Αλκοόλες - Καρβονυλικές ενώσεις - Καρβοξυλικά οξέα

Ένα διαγώνισμα στην Οργανική Χημεία της Β΄ Λυκείου. 

Το διαγώνισμα είναι μέτριας δυσκολίας και περιέχει θέματα από το 3ο και 4ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου, δηλαδή αλκοόλες, αλδεΰδες, κετόνες και καρβοξυλικά οξέα.

Ολόκληρο το διαγώνισμα είναι εδώ.

Οι λύσεις του διαγωνίσματος είναι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου